All Affixes

All affixes listed by type

Suffix (175)

*ак *ан *ац *јава *јанин *јај а ав авати авши ак акати ама ан ан*ац ана ани ао ар ара арина арница асмо аст асте ат ати ах аху ач аш аше аљка аћи ба в вен вена вено вши е ев ев*ац евати евача евни еж ем ен ена ени ено енце етина ећи и ив идба ик ика ило им има имо ин ина иони ионица ирати исати ист*а ит ите ити их ица ицати ичаст иште ију иљка иња ињак ић ка карати каст кати киња л*ац ла ле ли лица лиште лија ло м мо н на ни ник ница но о ов ов*ац овати овача овина овни ог ом они оница осмо ост осте ота ох оше ој оња оћа ски смо ство сте те тељ ти у ура урда утати уцкати уша ушан ушкаст х цат цати це цит че чина чица чић ш шао ше шла шло ј је ји јмо јте ју ља љев љив ња њава ње њи ће ћемо ћете ћеш ћи ћу џија

Infix (6)

ев иј н ов т ј

Prefix (32)

без ван до за из међу на над нак*о нај не нуз о об од по под пра пре пред прек*о преко при про против раз с с*а са су у уз


Click on the affix to see more details.